• 1️⃣ Aby wysiłek charakteryzował się właściwą efektywnością powinien być wykonywany min. 3-4 razy w tygodniu, a przerwa pomiędzy jedną, a drugą sesją wysiłkową nie powinna być dłuższa niż 24-48 godzin.
  • 2️⃣ Ponadto pojedynczy wysiłek nie powinien trwać krócej niż 30 min, a najlepiej gdy jest on wykonywany przez ok. 60 min.

Warto zatem zmotywować się do regularnych ćwiczeń i poprawić swoją kondycję! 😊😊